สัญญาการให้บริการ

eService

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์

     เพื่อความเข้าใจและความรับผิดชอบที่ตรงกันในการใช้งานเว็บไซต์ ในส่วนของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการคือบริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า INNOTECH กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี้

การให้บริการ

     www.innotechlab.net เป็นบริการเว็บไซต์ที่มุ้งเน้นให้บริการข้อมูลทั่วไปของบริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัด และข้อมูลผลการวินิจฉัยทางการแพทย์ของคนไข้และผู้รับบริการทั่วไป

ข้อควรปฏิบัติของผู้ใช้บริการ

  • ผู้ใช้บริการจะไม่มีการส่งข้อความใดๆ ที่ผิดกฏหมาย และขัดศีลธรรม และประเพณีที่ดีงามของไทย
  • ผู้ใช้บริการจะไม่มีการดัดแปลงและเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจาก INNOTECH
  • ผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการใดๆ ที่จะทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของ INNOTECH หยุดชะงัก หรือ
    ไม่สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ของ INNOTECH
  • ผู้ใช้บริการจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่นๆ ด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม

การเก็บรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
     ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของ INNOTECH ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเป็นสิทธิ์ของ ผู้ให้บริการ ซึ่ง INNOTECH จะรักษาความลับอย่างดีที่สุด เพื่อป้องกันการสูญหายหรือการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด

     ในกรณีที่ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้กับ INNOTECH ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ถูกจารกรรมโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) สูญหาย หรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น INNOTECH ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมด

     ผู้ใช้บริการสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ User ID (ชื่อผู้ใช้บริการ) และ Password (รหัสผ่าน) ซึ่งผู้ใช้บริการเป็นผู้กำหนดรหัสดังกล่าวเอง ดังนั้น ผู้ใช้บริการควรเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นโดยเด็ดขาด การกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ User ID ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรายนั้นต้องรับผิดชอบต่อการกระทำและความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของผู้ใช้บริการเองหรือจากผู้อื่น


INNOTECH มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกรหัสผ่านโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบก่อนล่วงหน้าได้

ขอบเขตความรับผิดชอบ
     INNOTECH มิได้รับรองว่าข้อมูลและบริการในเว็บไซต์นี้เป็นไปตามความต้องการหรือความคาดหมายของผู้ใช้ทุกราย ไม่หยุดชะงัก หรือปราศจากข้อผิดพลาด ไม่มีไวรัส ข้อบกพร่อง ความล่าช้า รวมทั้งมิได้รับรองว่า
ความผิดพลาดใดๆ ของซอฟต์แวร์จะได้รับการแก้ไขในทันที การใช้บริการขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ใช้บริการเองและยอมรับความเสี่ยงสำหรับความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์หรือการสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์นี้

     INNOTECH ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรือหยุดให้บริการชั่วคราวเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อทำการปรับปรุงเว็บไซต์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า


การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น
     เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น แต่ INNOTECH ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อข้อมูลที่นำเสนอ ผู้ใช้บริการควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้บริการของเว็บไซต์นั้นๆเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

 

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
     INNOTECH ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ทั้งหมด เป็นสมบัติของ INNOTECH โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ของไทย

     หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่ายมีไว้ใช้ มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก INNOTECH ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถูกดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

     การใช้เว็บไซต์นี้และข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฏหมายของประเทศไทย การใช้บริการเว็บไซต์ถือว่าเป็นความสมัครใจของท่าน ท่านยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมด ถ้าท่านไม่ยินยอมตามข้อตกลงข้างต้น กรุณาหยุดใช้เว็บไซต์

 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลข้างต้น
กรุณาติดต่อ : โทร. 0 2320 5132-5

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้