การค้นคว้าและวิจัย

eService
 
 
 
 
 
 

รศ.นพ.สำเริง รัตนระพี
ภาควิชาพยาธิวิทยา (Department of Pathology)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Faculty of Medicine Siriraj Hospital)


 

L. Benerini Gatta, M. Cadei, P. Balzarini, et al. Application of alternative fixatives to formalin in diagnostic pathology. European Journal of Histochemistry. 2012: 56(12): 63-70.

Powered by MakeWebEasy.com