รับสมัครพนักงาน

eService

 

 

 

 

   ผู้แทนขายบริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ (จำนวนหลายอัตรา)     

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์

 • มีประสบการณ์ทำงานห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 2 ปี

 • หากเคยเป็นผู้แทนขายด้าน LAB จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีรถยนต์ส่วนตัว ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ต่างจังหวัดได้


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สร้างฐานตลาดใหม่ ตามพี้นที่ที่รับผิดชอบ

 • บริการลูกค้าทั้งเก่าและใหม่

 • เพิ่มฐานตลาดและรักษาระดับยอดขาย

 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย   นักเทคนิคการแพทย์

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง-ชาย อายุ  23-30 ปี

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  คณะ วท.บ เทคนิคการแพทย์

 • หากมีประสบการณ์ทำงาน 1 - 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีใบประกอบวิชาชีพ


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ Clinical

 • ตรวจวิเคราะห์งาน Chemistry

 • ตรวจวิเคราะห์งาน Immunology

 • ตรวจวิเคราะห์งาน Hematology

 • ตรวจวิเคราะห์งาน Microscopy

 


   เจ้าหน้าที่ธุรการ

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 18-30 ปี

 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส.

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ลงทะเบียนรับสิ่งส่งตรวจ

 • สแกนเอกสารเข้าระบบ และจัดเก็บเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย

 • จัดเก็บ Block Slide

 • จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับส่งผู้รับบริการ

 • ติดต่อประสานงานกับต่างๆที่เกี่ยวข้อง   แม่บ้าน

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 25-45 ปี

 • เคยมีประสบการณ์การทำงานแม่บ้านสำนักงานมาอย่างน้อย 1 ปี

 • สามารถทำงานสลับวันหยุดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีความขยัน อดทน และรักษาความสะอาด


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปัด กวาด เช็ดถู ภายในอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ
 • เก็บขยะ
 • อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 


    ติดต่อ คุณจุลลดา
    โทร 087-7723093
   แฟ็กซ์  02-320-5136

   โดยส่งใบมาสมัครมาที่ E-mail : chullada.s@imed-office.com

Powered by MakeWebEasy.com